Kontakt


Biuro czynne w godzinach: 9:00 – 17:00


Dział obsługi klienta

 kontakt

+48. 792 599 999, +48 (22) 299 26 90

Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wolskiej 84/86 lok.211 , 01-141 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882 , kapitał zakładowy w wysokości 100.000, 00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85, REGON: 146827166